Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului FN

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A

Proict privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

Proiect privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii

Proiect privind abrobarea unor cheltuieli din bugetul local

Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunul de retur – obiectiv de investiții

Proiect privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi  ale Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune. Nr. 4142/22.04.2008

Proiect privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune nr. 4141/22.04.2008

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

Proiect privind  buna gospodarire a municipiului Gherla

Reglementarea acțiunilor de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiului Gherla