Proiect privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

PROIECT privind aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proict privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA

Proiect privind modificarea HCL 3/31.01.2018

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru ,,Construire și dotare Hotel 3*** și SPA ,Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime Sp+P,  împrejmuire, racorduri și branșamente  în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy, FN

Proiect privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE

Proiect privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”

Proiect aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Proiect privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

Proiect privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF52698 Gherla cu număr cadastral 52698

Proiectul de buget local pe anul 2018

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Ghe