Proict privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

Proiect privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi  ale Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune. Nr. 4142/22.04.2008

Proiect privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune nr. 4141/22.04.2008

Proiect privind abrobarea unor cheltuieli din bugetul local

Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând bunul de retur – obiectiv de investiții

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

Proiect privind  buna gospodarire a municipiului Gherla

Reglementarea acțiunilor de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiului Gherla

Reglementări privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

Proiectul Regulamentului de acordarea titlului de  “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

Anunt privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Gherla

aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Proiect privind deschiderea unui acces auto pe str. Hășdății

Proiect privind aprobarea   organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA