Proiect privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

Proiect privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF52698 Gherla cu număr cadastral 52698

Proiectul de buget local pe anul 2018

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Ghe

Proiect privind abrobarea contului de executiela 30.11.2017 a bugetului local

Proiect privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

Proiect privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

Proiect privind modificarea unor functii publice de executie vacantein cadrul  Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2017

Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A

Proict privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”.

Proiect privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42