Proiect aprobare PUZ str. Salciei

Proiect privind deschiderea unui acces auto, str Hasdatii

ROIECT                                    HOTARAREA NR .       / privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Proiect privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

Proiect privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Proiect privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHI

Proiect privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spati

Proiect privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

PROIECT privind aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proict privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA

Proiect privind modificarea HCL 3/31.01.2018

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56