Proiect privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

Proiect privind  buna gospodarire a municipiului Gherla

Reglementarea acțiunilor de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiului Gherla

Reglementări privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

Proiectul Regulamentului de acordarea titlului de  “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

Anunt privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Gherla

aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Proiect privind deschiderea unui acces auto pe str. Hășdății

Proiect privind aprobarea   organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2017

Proiect privind modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor  pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA

Martie/Aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

Martie/Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str.Hășdății, nr.4

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea ilum

Proiect privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula