Proiect privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local referitoare la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 52714, in suptafata de 196 mp, situat in strada Parcului FN, in jurul constructiei denumita CHI

Proiect privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spati

Proiect privind aprobarea organizarii in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018

Proiect privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

PROIECT privind aprobarea   organizarii ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proict privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA

Proiect privind modificarea HCL 3/31.01.2018

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru ,,Construire și dotare Hotel 3*** și SPA ,Gherla, str.Clujului, nr.26- Băile Băița

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime Sp+P,  împrejmuire, racorduri și branșamente  în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy, FN

Proiect privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE

Proiect privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”

Proiect aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.