Proiect privind aprobarea reactualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020  a Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii

Proiect privind aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

Proiect privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Proiect privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine publică

Proiect privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI CULTURALE GHERLA SUNT EU

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA S

REFERAT privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spat

Proiect privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2018

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

Proiect privind deplasarea  unei delegații în străinătate

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.