Proiect privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

Planul anual de evoluție a  tarifelor la apă și canalizare 2017-2023

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 201p

Proiect privind aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp Gherla, jud Cluj

Proiect privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"

Proiect privind aprobarea reactualizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 2014-2020  a Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Îmbunătățirea calității vietii populatiei Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii

Proiect privind aprobarea  bugetului  de venituri si cheltuieli  pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

Proiect privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Proiect privind constituirea la nivelul municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine publică

Proiect privind propunerea de inițiere a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI CULTURALE GHERLA SUNT EU

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA S