ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.9421/25.08.2017

 

ANUNT

privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru

reglementarea activităților comerciale

 pe raza municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului elaborarea proiectului de hotărâre referitor la  reglementarea activităților comerciale   pe raza municipiului Gherla .

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre sus-menționat, la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț, respectiv în intervalul 25.08.2017-05.09.2017.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat  pe o perioadă de 30 de zile- din 25.08.2017-27-09.2017, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL susmenționat va fi organizată în data de 28.09.2017.

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA
 

VEZI REFERATUL DE SPECIALITATE
VEZI PROIECTUL DE HOTĂRÎRE

Înapoi la proiecte