PRIMARIA

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        VIZAT PRIMAR

Nr. 22389 din 14.03.2019                                                                     IOAN NESELEAN

 

RAPORT

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

 

Urmare a cererii nr 2449 din 01.03.2019 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate incepand cu data de 01.05.2019  am constatat urmatoarele:

SC ADP GHERLA SA solicita modificarea tarifelor existente si aprobarea unor noi tarife fata de cele stabilite pentru anul 2018 justificand aceasta prin urmatoarele :

- incepand cu 01.01.2019 prin HG 937/2018  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată acesta se modifica

- rata inflatiei in anul 2018 a fost de 4.60%

- necesitatea aprobarii unor noi tarife pentru activitatile de constructii

Preturile propuse incepand cu 01.05.2019 sunt urmatoarele:

-    Tarife orare la utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 1

-    Tarife orare la utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 2

  • Tarife manopera si utilaje pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 3
  • Tarife manopera si utilaje pentru Persoane Fizice si Juridice (terti) conform anexei 4
  • Tarife manopera, utilaje si materiale la Adapostul de caini fara stapan conform anexei 5
  • Tarife manopera (diverse) pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 6
  • Tarife manopera ( diverse) pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 7
  • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 8
  • Tarife manopera reparatii constructii I – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice  conform anexei 9
  • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Primaria Municipiului Gherla conform anexei 10
  • Tarife manopera reparatii constructii II – practicate pentru Persoane Fizice si Juridice conform anexei 11

 

Prin urmare:

PROPUNEM

 

Aprobarea  manoperei directe si a tarifelor orare de functionare a utilajelor si mijloacelor de transport pentru lucrarile de reparatii strazi,intretinere parcuri,zone verzi, intretinerea cailor publice din Municipiul Gherla, a tarifelor la adapostul de caini fara stapan, si a tarifelor pentru servicii diverse de catre SC ADP GHERLA SA conform anexelor 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9, 10 si 11 la prezentul raport.

 

 

Sef Birou IT

                                                               Horatiu Lica Mahalean

ANEXE 1-11 TARIFE ADP

Înapoi la proiecte