ROMAMIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  12872/  din  21.09.2018

 

 

ANUNT

privind adoptarea unor hotărâri de consiliu local

care vor fi dezbătute in cadrul ședinței ordinare din data de 27.09.2018

 

 

Primarul Municipiului Gherla , în temeiul legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a art.45 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare , aduce la cunoștința publicului  următoarele proiecte de hotărâre :

 

1.Referat şi proiect de hotărâre  privind HCL 37/2011 referitoare la Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

2.Referat şi proiect de hotărâre  privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

3.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

4.Referat şi proiect de hotărâre  privind desemnarea unor membrii  în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

5.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

6.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

 

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâre sus-menționate, la registratura Primăriei Municipiului Gherla , respectiv în intervalul 21.09.2018-26.09.2018

Proiectele de HCL, însoțite de referatele de specialitate , poate fi studiat începând cu data de 21.08.2018 , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla sau poate fi obținut, în copie , pe bază de cerere adresata Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectele de hotărâri susmenționate va fi  in data de 27.09.2018

 

 

                             PRIMAR                                              SECRETAR

                   NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

 

Înapoi la proiecte