24 sept.2020/proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energe

24 sept2020/ proiect de hotărâre privind utilizarea microbuzelor școlare pentru transportul elevilor în actualul context epidemiologic,  rutele și intervalul orar ale acestora

24 sept 2020/proiect de hotărâre privind aprobare construire podeț peste Canalul Morii, pentru acces auto și pietonal din str. Gelu la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Gelu nr. 7A

24 sept2020/ proiect de hotărâre privind aprobarea modificării accesului auto la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Reformei nr.24

24 sept2020/ proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 75 din 14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale

24 sept2020/proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A

24 sept2020/aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

24 sept2020/ proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. Ciocârliei nr. 33

17sept.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

27august2020/proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

27august2020/proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

27august2020/proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție “Construire rețea fixă de telecomunicații FTTH Orange în localitatea Gherla, jud. Cluj”

27august2020/proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 4, lit. a, din Hotărârea nr. 51/07.05.2020

27august2020/proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului inscris in CF 54939 Gherla si aprobarea trecerii suprafetei de 240 mp , teren cu numarul cadastral 55841, din domeniul public si din administrarea Municipiului Gherla, in domeniul public al S

27august2020/proiect de hotărâre  privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla