Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI CULTURALE GHERLA SUNT EU

Proiect aprobare PUZ str. Salciei

Proiect privind deschiderea unui acces auto, str Hasdatii

ROIECT                                    HOTARAREA NR .       / privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA S

REFERAT privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa, ca bun de retur, cuprinzand un spat

Proiect privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2018

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

Proiect privind deplasarea  unei delegații în străinătate

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

Proiect privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

Proiect privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.