Privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune 4141/22.04.2008

Proiect privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Poliție Locală a municipiului Gherla

Proiect privind Încheierea Protocolului de Cooperare între  Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

Constatarea încetării unui mandat de consilier local

Proiect privind validarea unui mandat de consilier local

Proiect privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

PROIECT   HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2018

ROIECT   HOTĂRÂREA NR.    din 25.10.2018 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Proiect privind  desemnarea unor membrii  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur»

ANUNT privind adoptarea unor hotărâri de consiliu local care vor fi dezbătute in cadrul ședinței ordinare din data de 27.09.2018

Proiect privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

Proiect privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

Proiect privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj