Proiect privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

PROIECT   HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2018

ROIECT   HOTĂRÂREA NR.    din 25.10.2018 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Proiect privind  desemnarea unor membrii  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea organizării evenimentului «Nunta de Aur»

ANUNT privind adoptarea unor hotărâri de consiliu local care vor fi dezbătute in cadrul ședinței ordinare din data de 27.09.2018

Proiect privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2018

Proiect privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

Proiect privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

Proiect privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

Planul anual de evoluție a  tarifelor la apă și canalizare 2017-2023

Proiect privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 201p

Proiect privind aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp Gherla, jud Cluj

Proiect privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 locuri demontabile"