Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

Anunt privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal referitor la construire BISERICĂ PENTICOSTALĂ în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială branșamente și racorduri utilități în Municipiul Gherla, str. Luntrașilor nr.5

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al  Liceului Teoretic “Petru Maior” GherlP

ANUNȚ referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

ANUNȚ referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc, în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

Referat şi proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Proiect privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -  “Bazi

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E privind modificarea functiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municip

Proiect privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

Proiectul hotărârii de  organizare a  unui eveniment cultural  în colaborare cu  Fundația Culturală TerrArmonia,  filiala Cluj-Napoca

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2019