ian.2020/Proiect privind aprobarea rectificarea inscrierilor din CF 52939 si CF 52739

ian.2020/ Proiect privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect

ian.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5

ian.2020/PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea HCL referitor la acordul de Parteneriat dintre Episcopia  Română Unită cu Roma, Greco – Catolică de Cluj – Gherla, Municipiul Gherla și Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”

martie 2020/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc, în suprafața de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului F.N.

martie.2020/proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafața de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

feb. 2020/Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020

Ian.2020/

Ian.2020/ Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării înscrierilor din CF 52939 și CF 52739

feb.2020/Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.02.2020

ian. 2020./ Privind  aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2020, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ul

Privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 si utilizarea excedentului bugetului local

Proiect privind aprobarea contului de executie la 30.11.2019 a bugetului local

Proiect privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Proiect  privind aprobarea  reţelei  unităţilor de învăţământ,    de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2020-2021