Proiect privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

Proiect privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  al  Consiliului Local al Municipiului Gherla

Proiect privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță

Proiect privind aprobarea complectarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitatile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin retur concesiune, cuprinzand un spatiu situat in loc. Gherla, str

Proiect privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „ Cantina de Ajutor Social ”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

Proiect privind abrobarea contului de executie la 30.06.2019 a bugetului local

Proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”