iunie2020/ proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

mai2020/proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

mai2020/PROIECT HOTĂRÂREA NR.     DIN privind aprobarea implementarii Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

mai2020/proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1,  aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească  nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

mai2020/proiect de hotărâre privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN (teren si constructie, fosta magazine CAP Hasdate)

mai2020/proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

mai2020/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str.Hășdății nr.5

mai 2020/proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a  acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA  în vedere reprezentării intereselor  consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

mai 2020/proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

mai2020/afișare proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj

mai 2020/proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

mai2020/proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de  Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019

mai2020/proiect de hotărâre referitor la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, din Municipiul Gherla și localitățiile componente Băița, Hășdate și Silivaș

mai2020/Proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) wiFi4EU

mai2020/proiect privind aprobarea reglementarii imobilului din loc. Gherla, sat Baita FN