Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „ Cantina de Ajutor Social ”

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla str. Fizeșului nr.20

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

Proiect privind abrobarea contului de executie la 30.06.2019 a bugetului local

Proiectul de hotarare privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind transformarea a 3 posturi de natura contractuala in functii publice de executie in cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a municipiului Gherla, pentru anul 2019

Proiect privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

Proiect privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

Proiect privind abrobarea contului de executiela 31.03.2019 a bugetului local

Proiect privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.05.2019

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și Lidl

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-CLUJ, Punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recreere în Municipiului