TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 20/30.03.2017 Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

Hotărârea nr. 19 /20.03.2017 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, de către Consiliul Local al Municipiului Gherla, a unei suprafeţe de teren pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pe toată durata executării i

HOTARAREA NR. 18/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică r

HOTARÂREA NR.17/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1din Gherla, strada Liviu Rebreanu,

H O T Ă R Â R E A nr.16/23.02.2017 Pentru modificarea HCL nr.68/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

H O T Ă R Â R E A NR. 15/23.02.2017 Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a ADP Gherla SA

HOTĂRÂREA NR. 14/23.02.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 ) nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1 proprietatea publică a Municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A nr. 12/23.02.2017 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 11/23.02.2017 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2016 Privind aprobarea numirii unei comisii de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2017 Privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

H O T Ă R Â R E A NR. 8/26.01.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla str. George Enescu F.N.

H O T Ă R Â R E A NR. 7/26.01.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Vasile Lucaciu, nr. 17

HOTĂRÂREA NR 6/ 26.01.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”