TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARĂREA NR. 43/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla, str. Livezii, nr. 25

HOTARÂREA NR. 42/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire punct procesare secundară carne – produse tip tradițional în regim familial în Municipiul Gherla, localitatea Componentă Băița nr.2

HOTĂRÂRE NR. 41 / 10.05.2017 Privind modificarea Actului Constitutiv al SC ADP Gherla SA, cu sediul în Gherla, str. Gelu, nr.7, jud. Cluj, C.U.I. RO 227969, J12/112/1991

HOTĂRÂREA NR. 40 din 10.05.2017 privind aprobarea tarifelor de incarcare, transport si depozitare a deseurilor nepericuloase de pe Rampa Municipala Gherla la Depozite conforme de catre SC ADP GHERLA SA

HOTARAREA NR 39/10.05.2017 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 38 /10.05.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 37/27.04.2017 Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 36/27.04. 2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

HOTARAREA NR. 35/ 27.04.2017 Referitor la aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

HOTĂRÂREA NR. 34 din 27.03.2017 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

HOTARAREA NR . 33 /27.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2017

HOTĂRÂREA NR 32 din 27.04.2017 pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 31/30.03.2017 Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

H O T Ă R Â R E A NR. 30/30.03.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 29/ 30.03.2017 Privind aprobarea valabilității documentațiilor de urbanism