TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 11/28.02.2019 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta muncă neremunerată in folosul comunității sau activități in folosul comunității

HOTĂRÂREA NR. 10/28.02.2019 Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2019 privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂREA NR. 7/31.01.2019 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal

HOTĂRÂREA NR. 6/23.01.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

HOTĂRÂREA NR. 5/23.01.2019 privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, b

HOTĂRÂREA NR. 4/23.01.2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020

HOTĂRÂREA NR. 3 din 08.01.2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 2 din 08.01.2019 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2019 din excedentul anului 2018 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2019 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilo

HOTĂRÂREA NR. 114/20.12.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

HOTĂRÂREA NR. 113/ 20.12.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Gherla, concesionate Companiei de Apă Someş S.A.

HOTĂRÂREA NR. 112 din 20.12.2018 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor autofinantate ale municipiului Gherla pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 20.12.2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019