TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficie

HOTĂRÂREA NR. 62 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Functionare a Stadionului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 61/ 26.07.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI MUNICIPIULUI GHERLA PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR CULTURALE SI REDUCEREA INFRACTIONALITATII”

HOTĂRÂREA NR. 60/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ 2014 – 2020 A MUNICIPIULUI GHERLA

HOTĂRÂREA NR. 59/26.07.2018 Privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

HOTARAREA NR . 58 /26.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

HOTĂRÂREA NR. 57/26.07.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

HOTĂRÂREA NR.56/ 26.07.2018 privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

HOTĂRÂREA NR. 55 din 09 .07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 09.07.2018 Privind aprobarea comasării a trei imobile înscrise în CF 52476 Municipiul Gherla, 52761 Municipiul Gherla, 53091 Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 53 Din 09.07.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

HOTĂRÂRE NR. 52/28.06.2018 Privind modificarea si completarea HCL 58/29.06.2017 privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în mun.Gherla, str. P- ța Libertății, nr.3, jud.Cluj, înscris în CF nr.50624-C1-U3, nr.cadastral 50624-C1-U3(

HOTĂRÂREA NR. 51/28.06.2018 privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 50/28.06.2018 Privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din P3458 și P3459

HOTARÂREA NR.49/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla