TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 96 DIN 08.11.2017 privind stabilirea taxelor de utilizare la Tractor Farmtrac, Remorca 7CX, Lama de zapada, Perie Bema, Tocator de Crengi si Cositoare cu Brat de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 95/ 08.11.2017 Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând cuprinzân

HOTARAREA NR . 94 /26.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2017

HOTĂRÂREA NR. 93 din 26.10.2017 privind aprobarea organizării evenimentului « Nunta de Aur »

HOTĂRÂREA NR. 92/26.10.2017 Privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 91/26.10.2017 pentru adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 90/26.10.2017 privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 89/26.10.2017 privind buna gospodărire a municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 90/26.10.2017 privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

HOTARAREA NR.88/26.10.2017 Privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare precum si a Regulamentelor de Ordine Interioara pentru Biblioteca Municipala Gherla, Casa de Cultura Gherla si Muzeul de Istorie Gherla

HOTARAREA NR. 87/26.10.2017 privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu

HOTARAREA NR.86/26.10.2017 privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , domnului academician, profesor universitar doctor Pop Ioan Aurel, Rectorul Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

HOTARAREA NR. 85/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

HOTARARE NR. 84/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 71/2017

HOTARAREA NR. 83/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 70/2017