TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 84/28.11.2019 privind modificarea HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 83 din 28.11.2019 -PUZ BISERICĂ PENTICOSTALĂ

H O T Ă R Â R E A NR. 82 / 28.11.2019 -PUD casă familială-Luntrasilor-5

HOTĂRÂREA NR. 81/18.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 80/18.11.2019 privind revocarea HCL nr. 78/31.10.2019 referitoare la aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială n

HOTĂRÂREA NR. 79/31.10.2019 Privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 78/31.10.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1 Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 77/31.10.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

HOTĂRÂREA NR. 76/31.10.2019 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 70

HOTĂRÂREA NR. 75/31.10.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2019

HOTĂRÂREA NR. 74/31.10.2019 privind modificarea funcțiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR . 73/24.10.2019 Pentru organizarea evenimentului Nunta de Aur – 2019

HOTĂRÂREA NR. 72 din 24.10.2019 privind privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 71/26.09.2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

HOTĂRÂREA NR. 70/26.09.2019 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003