TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 36/26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 35/26.03.2020 privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 34/26.03.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

HOTĂRÂREA NR. 33/26.03.2020 privind darea in folosință gratuită a unui spațiu, in suprafață de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A

HOTĂRÂREA NR. 32/26.03.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situat in Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

HOTĂRÂREA NR. 31/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

HOTĂRÂREA NR. 30/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN

HOTĂRÂREA NR. 29/26.03.2020 privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 28/06.03.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

HOTĂRÂREA NR. 27/06.03.2020 privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuie

HOTĂRÂREA NR. 26/27.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R M, pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 25/27.02.2020 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului G

HOTĂRÂREA NR. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor pu

HOTĂRÂREA NR. 23/27.02.2020 privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

HOTĂRÂREA NR. 22/27.02.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto pentru imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr. 17