TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 25/28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj ”

HOTĂRÂREA NR. 24/28.03.2019 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Gelu nr. 62A

HOTĂRÂREA NR. 23/28.03.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Pajiștei, nr. 44

HOTĂRÂREA NR. 22/28.03.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

HOTĂRÂREA NR. 21/28.03.2019 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA - 2019

HOTĂRÂREA NR. 20/28.03.2019 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 19/28.03.2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

HOTĂRÂREA NR. 18/28.03.2019 privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a

HOTĂRÂREA NR. 17/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla ”

HOTĂRÂREA NR. 16/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla ”

HOTĂRÂREA NR. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 14/28.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

HOTĂRÂREA NR. 13/28.02.2019 Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "-

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 28.02.2019 privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

HOTĂRÂREA NR. 11/28.02.2019 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta muncă neremunerată in folosul comunității sau activități in folosul comunității