TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂ7RÂREA NR. 32/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 31/11.04.2019 privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 30/11.04.2019 Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj" – Depozitul de deșeuri urbane închis Gherla

HOTĂRÂREA NR. 29/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla  ”

HOTARAREA NR. 28/28.03.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2018

HOTARAREA NR. 27/28.03.2019 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 26/28.03.2019 privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla a evenimentului Târg Produs de Cluj, în perioada 19-21 aprilie 2019

HOTĂRÂREA NR. 25/28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj ”

HOTĂRÂREA NR. 24/28.03.2019 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Gelu nr. 62A

HOTĂRÂREA NR. 23/28.03.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Pajiștei, nr. 44

HOTĂRÂREA NR. 22/28.03.2019 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Gherla și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

HOTĂRÂREA NR. 21/28.03.2019 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA - 2019

HOTĂRÂREA NR. 20/28.03.2019 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 19/28.03.2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”

HOTĂRÂREA NR. 18/28.03.2019 privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a