TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 119/21.12.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/c

HOTĂRÂREA NR. 118/21.12.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 117/21.12.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reabilitarea, mansardarea și dotarea corpului de clădire, sediul Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 116 din 21.12.2017 privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 115/21.12.2017 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 114 din 21.12.2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

H O T A R A R E A NR. 113/ 21.12.2017 Privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

HOTĂRÂREA NR. 112 din 21.12.2017 privind prelungirea contractului de asociere nr. 2529/16.02.2006 dintre Municipiul Gherla si SC PAPBER SRL Gherla

HOTĂRÂREA NR. 111/21.12.2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2018-2019

HOTĂRÂREA NR. 110/21.12.2017 Privind aprobarea Strategiei locale de asistență socială la nivelul Municipiului Gherla pe perioada 2017 – 2020 și a Planului de acțiune pentru implementarea strategiei privind serviciile sociale

HOTĂRÂREA NR . 109 din 21.12.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.01.2018

HOTĂRÂREA NR. 108 din 14.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 107 din 29.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTARAREA NR. 106 /29.11.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 105 / 29.11.2017 privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.