TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 30/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN

HOTĂRÂREA NR. 29/26.03.2020 privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 28/06.03.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

HOTĂRÂREA NR. 27/06.03.2020 privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuie

HOTĂRÂREA NR. 26/27.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R M, pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 25/27.02.2020 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului G

HOTĂRÂREA NR. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor pu

HOTĂRÂREA NR. 23/27.02.2020 privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

HOTĂRÂREA NR. 22/27.02.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto pentru imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr. 17

HOTĂRÂREA NR. 21/27.02.2020 privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în Municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 20/27.02.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finanțării/cofinanțării unor investiții publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

HOTĂRÂREA NR. 19/27.02.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2019

HOTĂRÂREA NR. 18/27.02.2020 privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 17/24.02.2020 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apararea intereselor Municipiului Gherla in relatia cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrari nr. 15326/157/12.11.2

HOTĂRÂREA NR. 16/24.02.2020 Privind validarea unui mandat de consilier local