TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 74/31.10.2019 privind modificarea funcțiilor publice şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR . 73/24.10.2019 Pentru organizarea evenimentului Nunta de Aur – 2019

HOTĂRÂREA NR. 72 din 24.10.2019 privind privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 71/26.09.2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

HOTĂRÂREA NR. 70/26.09.2019 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 69/26.09.2019 privind încetarea aplicabilității HCL nr. 17/29.03.2018

HOTĂRÂREA NR. 68/26.09.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 67/26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 66/26.09.2019 Privind desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru a gestiona acordarea tichetelor de grădiniță

HOTARAREA NR . 65/ 22.08.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 64 din 22.08.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 63/19.08.2019 privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla a evenimentului High Notes Festival în perioada 23-24 august 2019

HOTĂRÂREA NR. 62/19.08.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr. 20

HOTĂRÂREA NR. 61/19.08.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 60/19.08.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „ Cantina de Ajutor Social ”