TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARÂREA NR.49/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.06.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala

H O T Ă R Â R E A NR. 47/28.06.2018 Privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu (Aleea situată între imobilele nr.7 - 23 și scuar), din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 46/28.06.2018 Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 45/28.06.2018 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR.44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gh

HOTĂRÂREA NR. 43/24.05.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA NR. 42/24.05.2018 Privind modificarea numărului de reprezentanți ai Municipiului Gherla și ai Consiliului local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală ”Plaiuri Someșene”

HOTĂRĂREA NR. 41/24.05.2018 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2018 – 2020, în mu

HOTĂRÂREA NR. 40/24.05.2018 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2018, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completă

HOTĂRÂREA NR. 39/24.05.2018 Privind desemnarea unui membru în Consiliu de administraţie al Liceului Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTARAREA NR . 38/24.05.2018 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 37/24.05.2018 Privind aprobarea Contractului de exploatare a filmelor în Cinematograful „Pacea“ din Municipiul Gherla

HOTARAREA NR. 36/24.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliu

HOTĂRÂREA NR. 35/24.05.2018 privind desemnarea a doi membrii supleanți ai Consiliului Local al Municipiului Gherla în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gherla.