TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 78/27.09.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

HOTĂRÂREA NR. 77 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 76/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 75/27.09.2018 Privind desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 74 din 27.09.2018 privind aprobarea organizarii evenimentului « Nunta de Aur »

HOTĂRÂREA NR. 73 din 27.09.2018 Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil

HOTĂRÂREA NR. 72/27.09.2018 privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 71/20.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectu

HOTĂRÂREA NR. 70 din 06.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR 69 din 06.09.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a ta

HOTĂRÂRE NR. 68/ 30.08.2018 Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T. Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 67/30.08.2018 Pentru modificarea art. 8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A N R. 66/09.08.2018 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și Transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

H O T Ă R Â R E A NR. 65/02.08.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal suplimentar la imobilul din str. Parcului f.n. (Ștrandul Municipal ) și amenajarea unei alei pe domeniul public, între str. Parcului și Strandul Municipal

HOTĂRÂREA NR. 64/02.08.2018 privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla