TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 40/23.05.2019 privind transformarea a 3 posturi de natură contractuală în funcții publice de execuție în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 39/25.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului F.N. - Ansamblul d

HOTĂRÂREA NR. 38/25.04.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2019

HOTĂRÂREA NR. 37/25.04.2019 pentru aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru

HOTĂRÂREA NR. 36/25.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019

HOTĂRÂREA NR. 35/25.04.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și Lidl

HOTĂRÂREA NR. 34/25.04.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recr

HOTĂRÂREA NR. 33/11.04.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂ7RÂREA NR. 32/11.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 31/11.04.2019 privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 30/11.04.2019 Privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului "Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj" – Depozitul de deșeuri urbane închis Gherla

HOTĂRÂREA NR. 29/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla  ”

HOTARAREA NR. 28/28.03.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2018

HOTARAREA NR. 27/28.03.2019 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 26/28.03.2019 privind aprobarea organizării în Municipiul Gherla a evenimentului Târg Produs de Cluj, în perioada 19-21 aprilie 2019