TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 78/27.08.2020 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 77/27.08.2020 Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 76/27.08.2020 privind parcelarea imobilului înscris în CF 54939 Gherla și aprobarea trecerii suprafeței de 240 mp, teren cu numărul cadastral 55841, din domeniul public și din administrarea Municipiului Gherla, în domeniul public al Statului

HOTĂRÂREA NR. 75/14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 74/10.08.2020 privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

HOTĂRÂREA NR. 73/10.08.2020 privind aprobarea utilizării imobilului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis, jud. Cluj potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 72/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

HOTĂRÂREA NR.71/30.07.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 70/30.07.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

HOTĂRÂREA NR. 69/16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 68/25.06.2020 privind aprobarea utilizării ca punct de lucru a spațiului în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Gherla, Str. Avram Iancu, nr. 2A, de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

HOTĂRÂREA NR. 67/25.06.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.07.202

HOTĂRÂREA NR. 66/25.06.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 20.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 65/25.06.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 240 mp, situată în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale

HOTĂRÂREA NR. 64/25.06.2020 Privind aprobarea modificării HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla