TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 47/24.06.2019 privind validarea unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 46/24.06.2019 privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 45/23.05.2019 Privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în Consiliul Director al Asociației Grupului de Acțiune Locală

HOTĂRÂREA NR. 44/23.05.2019 privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 43/23.05.2019 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

HOTĂRÂRE NR. 42/23.05.2019 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 41/23.05.2019 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Gherla, pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 40/23.05.2019 privind transformarea a 3 posturi de natură contractuală în funcții publice de execuție în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 39/25.04.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului F.N. - Ansamblul d

HOTĂRÂREA NR. 38/25.04.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2019

HOTĂRÂREA NR. 37/25.04.2019 pentru aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru

HOTĂRÂREA NR. 36/25.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA începând cu data de 01.05.2019

HOTĂRÂREA NR. 35/25.04.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și Lidl

HOTĂRÂREA NR. 34/25.04.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională, loisir și recr

HOTĂRÂREA NR. 33/11.04.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate