TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR .25/29.03.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2017

HOTĂRÂREA NR 24 din 29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autor

HOTARAREA NR . 23/29.03.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

HOTĂRÂREA NR. 22 din 30. 03.2018 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 21 din 29.03.2018 privind modificarea listei de investitii a bugetului local pe anul 2018

HOTARAREA NR . 20/29.03.2018 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTARAREA NR. 19/29.03.2018 privind aprobarea organizării in municipiul Gherla a evenimentului Targ Produs de Cluj, in perioada 11-13 mai 2018

HOTARAREA NR . 18/ 29.03.2018 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 17 din 29.03.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitățile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzând un spatiu s

HOTĂRÂREA NR. 16/ 29.03.2018 privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

HOTĂRÂREA NR. 15 din 28.02.2018 privind modificarea HCL 3/31.01.2018

HOTĂRÂREA NR. 14 din 28.02.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale date in administrarea Spitalului Municipal Gherla prin HCL 116/14.10.2008 si HCL 125/20.11.2008

HOTĂRÂREA NR. 13/28.02.2018 Privind aprobarea lucrărilor pentru- Asigurarea Utilităților Necesare pentru Proiectul " Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mânăstirii Franciscanilor din Gherla

HOTĂRÂREA NR. 12/15.02.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56

HOTĂRÂREA NR. 11/15.02.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Munic