TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 3 din 08.01.2019 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 2 din 08.01.2019 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2019 din excedentul anului 2018 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2019 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilo

HOTĂRÂREA NR. 114/20.12.2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș

HOTĂRÂREA NR. 113/ 20.12.2018 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Gherla, concesionate Companiei de Apă Someş S.A.

HOTĂRÂREA NR. 112 din 20.12.2018 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor autofinantate ale municipiului Gherla pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 111 DIN 20.12.2018 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HOTARAREA NR . 110 /20.12.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2018

HOTĂRÂREA NR. 109 din 20.12.2018 Privind aprobarea modificarii cotizatiei municipiului Gherla catre Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes Tisa

HOTĂRÂREA NR. 108/20.12.2018 Privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.9046/14.06.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Gherla și Chifor Rodica

HOTĂRÂREA NR. 107/20.12.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru desființare corp C2 și C5 și construire casă familială P, împrejmuire teren și utilități în Municipiul Gherla, str.Castanilor nr.27

HOTĂRÂREA NR. 106/20.12.2018 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA

HOTĂRÂREA NR. 105/20.12.2018 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

H O T Ă R Â R E A Nr. 104/20.12.2018 Privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

HOTĂRÂREA NR. 103 din 12.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018