TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 66/25.06.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 20.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 65/25.06.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 240 mp, situată în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale

HOTĂRÂREA NR. 64/25.06.2020 Privind aprobarea modificării HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 63/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire două imobile locuințe colective P+1E+M, amenajări exterioare în municipiul Gherla, str. Călărași nr. 54

HOTĂRÂREA NR. 62/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială P, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

HOTĂRÂREA NR. 61/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+1E parțial cu destinația spațiu de producție și birouri, clădire P cu destinația spații de depozitare, racorduri și utilități în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 60/10.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 59/28.05.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA

HOTĂRÂREA NR. 58/28.05.2020 Privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr. 2, din Municipiul Gherla, județul Cluj

HOTĂRÂREA NR. 57/28.05.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor Consiliului Local al Municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020

HOTĂRÂREA NR. 56/28.05.2020 privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU

HOTĂRÂREA NR. 55/28.05.2020 privind aprobarea reglementării imobilului din loc. Gherla, sat Băița FN (teren și construcție, fosta magazine CAP Hășdate)

HOTĂRÂREA NR. 54/28.05.2020 Privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție

HOTĂRÂREA NR. 53/07.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 52/07.05.2020 Privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019