TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 62/19.08.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr. 20

HOTĂRÂREA NR. 61/19.08.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru înființare plantație, construire și dotare anexe agricole pentru procesare și depozitare fructe, amenajare bazin de apă, împrejmuire proprietate în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 60/19.08.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „ Cantina de Ajutor Social ”

HOTĂRÂREA NR. 59/24.07.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2019

HOTĂRÂREA NR. 58/24.07.2019 privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla proprietate publică a Municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A NR. 57/11.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

H O T Ă R Â R E A NR. 56/24.06.2019 pentru modificarea HCL nr. 68 din 22.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate

H O T Ă R Â R E A NR. 55/24.06.2019 privind acceptarea donației chioșc cu caracter provizoriu amplasat pe str. Parcului FN la intersecția cu str. Gelu, din partea d-nei Tofan Raluca Ancuța in calitate de proprietar, pentru Municipiul Gherla

H O T Ă R Â R E A NR. 54/24.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei subunități SMURD Cluj - Punct de lucru Gherla”

H O T Ă R Â R E A NR. 53/24.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare, amenajare grupuri sociale, înlocuire instalație de încălzire, instalații electrice și sanitare la Școala Gimnazi

H O T Ă R Â R E A NR. 52/24.06.2019 privind aprobarea documentației cadastrale pentru diminuarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 54878 aferent str. Clujului

HOTĂRÂREA NR. 51/24.06.2019 pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al De

HOTĂRÂREA NR. 50/24.06.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC ADP GHERLA SA

H O T Ă R Â R E A NR. 49/24.06.2019 pentru modificarea Anexei 3 din HCL nr. 36/2019 privind aprobarea tarifelor prestate de către SC ADP GHERLA SA

H O T Ă R Â R E A NR. 48/24.06.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate