TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 23/27.02.2020 privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

HOTĂRÂREA NR. 22/27.02.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto pentru imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr. 17

HOTĂRÂREA NR. 21/27.02.2020 privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 situat, în Municipiul Gherla, str. Apei FN jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 20/27.02.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finanțării/cofinanțării unor investiții publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani

HOTĂRÂREA NR. 19/27.02.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2019

HOTĂRÂREA NR. 18/27.02.2020 privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 17/24.02.2020 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta-asistenta si/sau reprezentare pentru apararea intereselor Municipiului Gherla in relatia cu S.C. CONSTRUCT PEROM SRL privind contractul de lucrari nr. 15326/157/12.11.2

HOTĂRÂREA NR. 16/24.02.2020 Privind validarea unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 15/24.02.2020 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local și a declarării vacant a locului de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 14/17.02.2020 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracțio

HOTĂRÂREA NR. 13/17.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 12/10.02.2020 Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.70/2019 – “Sistematizare LES 20kV Gherla – Bonțida și LES 20kV Dej Sud – Gherla ieșire din Stația Gherla, strada Gelu, municipiul Gherla, județul Cluj” Consiliul

HOTĂRÂREA NR. 11/10.02.2020 Privind aprobarea lucrării S.P. Cluj nr.69/2019 – “Sistematizare LES 20 kV D I, D II, D III, ieșire din Stația Gherla și reglementarea alimentării consumatorilor prin montare PTAb strada Grădinarilor, municipiul Gherla, județul

HOTĂRÂREA NR. 10/10.02.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Ciocârliei F.N.

HOTĂRÂREA NR. 9/10.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA