TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 55/24.06.2019 privind acceptarea donației chioșc cu caracter provizoriu amplasat pe str. Parcului FN la intersecția cu str. Gelu, din partea d-nei Tofan Raluca Ancuța in calitate de proprietar, pentru Municipiul Gherla

H O T Ă R Â R E A NR. 54/24.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei subunități SMURD Cluj - Punct de lucru Gherla”

H O T Ă R Â R E A NR. 53/24.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare, amenajare grupuri sociale, înlocuire instalație de încălzire, instalații electrice și sanitare la Școala Gimnazi

H O T Ă R Â R E A NR. 52/24.06.2019 privind aprobarea documentației cadastrale pentru diminuarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 54878 aferent str. Clujului

HOTĂRÂREA NR. 51/24.06.2019 pentru aprobarea unor modificări la documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare, transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al De

HOTĂRÂREA NR. 50/24.06.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la SC ADP GHERLA SA

H O T Ă R Â R E A NR. 49/24.06.2019 pentru modificarea Anexei 3 din HCL nr. 36/2019 privind aprobarea tarifelor prestate de către SC ADP GHERLA SA

H O T Ă R Â R E A NR. 48/24.06.2019 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

H O T Ă R Â R E A NR. 47/24.06.2019 privind validarea unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 46/24.06.2019 privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 45/23.05.2019 Privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în Consiliul Director al Asociației Grupului de Acțiune Locală

HOTĂRÂREA NR. 44/23.05.2019 privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 43/23.05.2019 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ,, Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia ”

HOTĂRÂRE NR. 42/23.05.2019 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 41/23.05.2019 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Gherla, pentru anul 2019