TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 18/28.03.2019 privind mandatarea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a

HOTĂRÂREA NR. 17/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla ”

HOTĂRÂREA NR. 16/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla ”

HOTĂRÂREA NR. 15/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire capelă mortuară în localitatea Hășdate, Municipiul Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 14/28.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economică faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare imobil situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.”

HOTĂRÂREA NR. 13/28.02.2019 Privind aprobarea lucrării " Alimentare cu energie electrică a Liceului Teoretic Kemeny Zsigmond, str. Fermei nr.35A, loc.Gherla, jud. Cluj "-

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN 28.02.2019 privind modificarea art. 1 alin. 1 și art. 2 din HCL nr. 9 din 31.01.2019

HOTĂRÂREA NR. 11/28.02.2019 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care se va presta muncă neremunerată in folosul comunității sau activități in folosul comunității

HOTĂRÂREA NR. 10/28.02.2019 Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2019 privind încetarea personalității juridice a Cantinei de Ajutor Social

HOTĂRÂREA NR. 8 DIN 31.01.2019 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în cadrul aparatului de specialitate al primarului

HOTĂRÂREA NR. 7/31.01.2019 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal

HOTĂRÂREA NR. 6/23.01.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

HOTĂRÂREA NR. 5/23.01.2019 privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea în intravilan și reglementare teren în vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, b

HOTĂRÂREA NR. 4/23.01.2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2019-2020