TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 38/26.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 37/26.03.2020 privind modificarea HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 36/26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 35/26.03.2020 privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374 situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 34/26.03.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

HOTĂRÂREA NR. 33/26.03.2020 privind darea in folosință gratuită a unui spațiu, in suprafață de 39 mp, situat in Municipiul Gherla, Pta Libertatii, nr. 3A

HOTĂRÂREA NR. 32/26.03.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui spatiu, in suprafata de 78,65 mp, situat in Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

HOTĂRÂREA NR. 31/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 20 mp, din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

HOTĂRÂREA NR. 30/26.03.2020 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, in suprafata de 16 mp, situat in Municipiul Gherla, str. Parcului FN

HOTĂRÂREA NR. 29/26.03.2020 privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi al serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 28/06.03.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracționalității”

HOTĂRÂREA NR. 27/06.03.2020 privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj” și a cheltuie

HOTĂRÂREA NR. 26/27.02.2020 privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R M, pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 25/27.02.2020 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului G

HOTĂRÂREA NR. 24/27.02.2020 privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor pu