TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR. 85/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

HOTARARE NR. 84/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 71/2017

HOTARAREA NR. 83/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 70/2017

HOTARÂREA NR. 82/26.10.2017 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.22/2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului de Politie locala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

HOTARÂREA NR. 81/26.10.2017 privind modificarea Anexei nr.1 al Hotararii Consiliului Local nr.59/2017 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiulu

HOTĂRÂREA NR . 80/26.10.2017 Privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

HOTĂRÂREA NR. 79 din 12.10.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 78 din 12.10.2017 privind încetarea valabilității HCL 65/06.07.2006

HOTĂRÂREA NR. 77 din 12.10.2017 privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2017

HOTARÂREA NR. 76/12.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în Consiliul Director ai Asociației Grupului de Acțiune Locală

HOTĂRÂREA NR. 75/28.09.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului FN

HOTĂRÂREA NR. 74/28.09.2017 Privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla și a Consiliului local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală și stabilirea unui spațiu pentru sediul GAL

HOTĂRÂREA NR. 73/28.09.2017 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 72 din 28.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 71 din 31.08.2017 privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla" preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu din București