TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR . 38 /10.05.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 37/27.04.2017 Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 36/27.04. 2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

HOTARAREA NR. 35/ 27.04.2017 Referitor la aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

HOTĂRÂREA NR. 34 din 27.03.2017 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

HOTARAREA NR . 33 /27.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2017

HOTĂRÂREA NR 32 din 27.04.2017 pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 31/30.03.2017 Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

H O T Ă R Â R E A NR. 30/30.03.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 29/ 30.03.2017 Privind aprobarea valabilității documentațiilor de urbanism

HOTARAREA NR. 28 din 30.03.2017 Privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR 27 din 30.03.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP GHERLA SA incepand cu data de 01.04.2017

HOTARAREA NR .26/30.03.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2016

HOTĂRÂREA NR. 25 din 30.03.2017 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 24 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017