HOTĂRÂREA NR. 5/31.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”
AnexaÎnapoi