HOTĂRĂREA NR.23/30.03.2017 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2017 – 2020, în mun
AnexaÎnapoi