H O T Ă R Â R E A NR. 20/30.03.2017 Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula


Înapoi