HOTARĂREA NR.113/24.11.2016 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local pentru anul 2017


Înapoi