HOTĂRÂREA NR. 58/28.05.2020 Privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr. 2, din Municipiul Gherla, județul Cluj


Înapoi