HOTĂRÂREA NR. 44/30.04.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr. 44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnicoeconomici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extind
AnexaÎnapoi