HOTĂRÂREA NR. 41/26.03.2020 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul ,,Înlocuire iluminat existent cu un i
AnexaÎnapoi