HOTĂRÂREA NR. 39/26.03.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.04.2020


Înapoi