HOTĂRÂREA NR. 14/17.02.2020 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Îmbunătățirea calității vieții populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale și reducerea infracțio
AnexaÎnapoi