HOTĂRÂREA NR. 80/18.11.2019 privind revocarea HCL nr. 78/31.10.2019 referitoare la aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială n


Înapoi