HOTĂRÂREA NR. 78/31.10.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1 Gherla”


Înapoi