HOTĂRÂREA NR. 62/19.08.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru schimbare UTR zonă industrială în UTR zonă mixtă: servicii, spații agrement, sport, cazare, recuperare în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr. 20


Înapoi