H O T Ă R Â R E A NR. 55/24.06.2019 privind acceptarea donației chioșc cu caracter provizoriu amplasat pe str. Parcului FN la intersecția cu str. Gelu, din partea d-nei Tofan Raluca Ancuța in calitate de proprietar, pentru Municipiul Gherla


Înapoi