H O T Ă R Â R E A NR. 54/24.06.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea unei subunități SMURD Cluj - Punct de lucru Gherla”


Înapoi