HOTĂRÂREA NR. 19/28.03.2019 pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”
AnexaÎnapoi