HOTĂRÂREA NR. 25/28.03.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare străzi Lotul 6, grupa 3, lotul 1, lotul 2 și lotul 3 din Municipiul Gherla, județul Cluj ”
AnexaÎnapoi