HOTĂRÂREA NR. 17/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Silivaș, Municipiul Gherla ”
AnexaÎnapoi