HOTĂRÂREA NR. 16/28.02.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Construire capelă mortuară în localitatea Băița, Municipiul Gherla ”
AnexaÎnapoi