HOTĂRÂREA NR. 1 / 08.01.2019 privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilo
AnexaÎnapoi