HOTĂRÂREA NR. 57/26.07.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla
AnexaÎnapoi