HOTĂRÂREA NR. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficie
AnexaÎnapoi