HOTĂRĂREA NR. 41/24.05.2018 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2018 – 2020, în mu


Înapoi