HOTĂRÂREA NR. 40/24.05.2018 Privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2018, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completă
AnexaÎnapoi