TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 75/14.08.2020 privind acordarea unor facilități fiscale

HOTĂRÂREA NR. 74/10.08.2020 privind aprobarea reglementării parcelelor de teren din str. Pescarilor cuprinse în CF 52633 Gherla

HOTĂRÂREA NR. 73/10.08.2020 privind aprobarea utilizării imobilului din Gherla str. George Coșbuc, nr. 9 bis, jud. Cluj potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 72/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Modernizare activități din cadrul SC DACHIM SRL din Municipiul Gherla str. Depozitelor nr. 2

HOTĂRÂREA NR.71/30.07.2020 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Pajiștei nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 70/30.07.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2020

HOTĂRÂREA NR. 69/16.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 68/25.06.2020 privind aprobarea utilizării ca punct de lucru a spațiului în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Gherla, Str. Avram Iancu, nr. 2A, de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene

HOTĂRÂREA NR. 67/25.06.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 01.07.202

HOTĂRÂREA NR. 66/25.06.2020 Privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la TETAROM SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 20.07.2020

HOTĂRÂREA NR. 65/25.06.2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 240 mp, situată în Municipiul Gherla, str. Victoriei, pe care există Stația de Reglare de Sector Gaze Naturale

HOTĂRÂREA NR. 64/25.06.2020 Privind aprobarea modificării HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 63/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire două imobile locuințe colective P+1E+M, amenajări exterioare în municipiul Gherla, str. Călărași nr. 54

HOTĂRÂREA NR. 62/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială P, împrejmuire și utilități în municipiul Gherla, str. George Enescu F.N.

HOTĂRÂREA NR. 61/25.06.2020 privind aprobarea Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+1E parțial cu destinația spațiu de producție și birouri, clădire P cu destinația spații de depozitare, racorduri și utilități în Municipiul Gherla