TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 11/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA

HOTĂRÂREA NR. 10/21.01.2021 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA

HOTĂRÂREA NR. 9/21.01.2021 privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale S. g. al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 8/21.01.2021 Privind desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 7/21.01.2021 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ, de pe raza Municipiului Gherla, pentru anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 6/21.01.2021 privind comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătesc

HOTĂRÂREA NR. 5/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 4/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 3/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 2/21.01.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P.

HOTĂRÂREA NR. 1/07.01.2021 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 112/29.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

HOTĂRÂREA NR. 111/21.12.2020 privind aprobarea acordului în vederea reabilitării, modificări interioare, mansardare corp C1, modificării corp C2 pentru imobilul situat în municipiul Gherla P-ța Libertății nr. 2

HOTĂRÂREA NR. 110/21.12.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2020

HOTĂRÂREA NR. 109/21.12.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020