TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂRE NR. 58 /29.06.2017 privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în mun.Gherla, str. P- ța Libertății, nr.3, jud.Cluj, înscris în CF nr.50624-C1-U3, nr.cadastral 50624-C1-U3( CF vechi 3100, nr.topografic 441-442/II)

HOTARAREA NR. 57/29.06.2017 Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului Local Gherla ca și observator la concursurile organizate pentru funcțiile de director adjunct

HOTĂRÂREA NR. 56/ 29.06.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Călărași, nr. 23-25

HOTĂRÂREA NR. 55/ 29.06.2017 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Mihai Viteazu, nr. 17

HOTARAREA NR . 54 /15.06.2017 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia culturala Valea Somesului

HOTĂRÂREA NR. 53/15.06.2017 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casării a unor bunuri din domeniului privat al Spitalului Municipal Gherla

HOTARAREA NR . 52/15.06.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂRE NR. 51/15.06.2017 Privind revocarea HCL nr. 41/2017 și modificarea Actului Constitutiv al SC ADP Gherla SA, cu sediul în Gherla, str.Gelu, nr.7, jud.Cluj, C.U.I. RO 227969, J12/112/1991

HOTĂRÂREA NR. 50/31.05.2017 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evid

HOTARÂREA NR. 49/31.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53/20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr.1466) cu nr.top. 1138/3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1

HOTĂRÂREA NR. 48/31.05.2017 Pentru completarea HCL NR.21/30.03.2017 privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de proprietate

HOTĂRĂREA NR. 47/31.05.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Ferarilor nr.10

HOTARÂREA NR. 46/31.05.2017 Privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 29/30.03.2017 referitoare la valabilitatea documentațiilor de urbanism

HOTARÂREA NR. 45/31.05.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Modernizare și dotare ambulatoriu (policlinică) din cadrul Spitalului Municipal Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 44/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu D+P+1E și împrejmuire în Municipiul Gherla, localitatea Băița F.N.