TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.01.2020

HOTARAREA NR. 3 din 30.01.2020

HOTĂRÂREA NR. 2 din 30.01.2020

HOTĂRÂREA NR. 1 de indata/8 ianuarie 2020 privind acoperirea deficitului bugetar local pe anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 91/19.12.2019 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA NR. 90/19.12.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2019

HOTĂRÂREA NR. 89/19.12.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire, racorduri utilități, acces, în Municipiul Gherla, str. Reformei F.N.

HOTĂRÂREA NR. 88/19.12.2019 privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire spălătorie auto, amenajări exterioare, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 87/19.12.2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ, de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA NR. 86/11.12.2019 privind rectificarea bugetului local

HOTĂRÂREA NR. 85/28.11.2019 privind majorarea capitalului social al societății TETAROM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 84/28.11.2019 privind modificarea HCL nr. 72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 83 din 28.11.2019 -PUZ BISERICĂ PENTICOSTALĂ

H O T Ă R Â R E A NR. 82 / 28.11.2019 -PUD casă familială-Luntrasilor-5

HOTĂRÂREA NR. 81/18.11.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Extindere, mansardare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla”