Decembrie2020/Anunț dezbatere proiect bugetare participativă

noiembrie.2020/ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL și a anexelor acestuia

noiembrie2020/ ANUNȚ Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021

Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu,  în suprafață de 15 mp, din Municipiul Gherla, Pta Libertății, nr. 3A

iunie2020/proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Gherla

iunie2020/proiect de hotărâre  privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe unele străzi din  Municipiul Gherla

iulie2020/ANUNȚ referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

februarie/Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC ADP GHERLA SA

Procesul verbal al ședinței din data de 22.08.2019 cu privire la situația străzilor în construcție din Municipiul Gherla

Proiect pentru adoptarea unei hotărâri privind anularea accesorilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018

Proiect privind adoptarea unei hotărâri pentru completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2019 cu privire la aprobarea tarifelor de operare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a Municipiului Gherla și

Proiect privind parcelarea terenului înscris în CF 55384 Gherla și diminuarea proprietății publice a municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru reamenajare, modernizare, extindere magazin Kaufland și construire galerie comercială, amenajări interioare, exterioare, parcări,

Proiect privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunități SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului cu activități de învățare, formare educațională,