Proiect privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

Proiect privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

Proiect privind  desemnarea unui  membru  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

Proiect privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizar

Proiect privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

ANUNȚ Privind adoptarea unei hotărâri Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

Proiect privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din  P3458 și P3459

Proiect privind aprobarea unui Regulament de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a Municipiului Gherla

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.