Proiect privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

ANUNȚ Privind adoptarea unei hotărâri Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

Proiect privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din  P3458 și P3459

Proiect privind aprobarea unui Regulament de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a Municipiului Gherla

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

PROIECT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

Proiect privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Sondaj - În vederea stabilirii tipului de panouri ce urmează a fi amplasate la intrările în municipiu

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005