ANUNȚ pentru adoptarea a unei hotărâri - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Dezbatere privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

ANUNȚ Privind adoptarea a unei hotărâri Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița , Hășdate și Silivaș

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Anunț privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 loc

Anunț privind adoptarea a unei hotărâri cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla,

Proiect privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

Proiect privind  desemnarea unui  membru  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

Proiect privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizar

Proiect privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

Proiect privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

ANUNȚ Privind adoptarea unei hotărâri Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla