13 martie

Anunt concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri

 

“Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de executie de consilier clasa I grad profesional superior in cadrul Biroului impunere, urmarire, incasare si control venituri.

   Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani

Etapele desfasurarii concursului :

a)  Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  05.04.2018, ora 15,30 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

b)  Selectarea dosarelor se va face in perioada 09-10.04.2018 si afisarea rezultatelor cu  ״  Admis״ si ״ Respins ״

 c) Proba scrisa va avea loc la data de  16.04.2018 , orele 10,00  la sediul primariei;

 d) Interviul se va desfasura la data de 19.04.2018 , orele 12,00 la sediul primariei;

 e) Afisarea rezultatelor se va face in  data de 19.04.2018, orele 17,00.

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla  si la telefonul 0264241926, interior 106.

Înapoi la concursuri