11 decembrie

EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

ORGANIZEAZA EXAMEN DE PROMOVARE IN TREAPTA PROFESIONALA

Pentru un post de referent II-personal contractual din cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica

 

 

 

Data si locul desfasurarii examenului : 22.12.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Gherla din str Bobilna nr.2;

 

BIBLIOGRAFIA:

 

-  HOTĂRÂRE   Nr. 20 din 11 ianuarie 2012- privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice;

- LEGE   Nr. 215 din 23 aprilie 2001- Legea administraţiei publice locale;

- ORDIN   Nr. 1096 din  3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

 

Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul RUNOS.

 

Afisat azi  08.12.2017 la sediul Primariei Municipiului Gherla;

 

 

Nr. 14165/08.12.2017

Înapoi la concursuri