7 decembrie

Concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie, vacante la  Centrul de Îngrijiri la Domiciliu

 “Primăria Municipiului Gherla organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată, pentru ocuparea aurmatoarelor funcții contractuale de execuţie vacante la  Centrul de Îngrijiri la Domiciliu

- 3  posturi de ingrijitor bolnavi la domiciliu,

- 1 post psiholog II

Concursul se organizeaza  la sediul Primariei Municipiului Gherla din Str. Bobilna Nr. 2, in data de 08.01.2018, ora  10,00- proba scrisa si in data de 11.01.2018, ora 12,00- proba practica.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana in ziua de 27.12.2017, ora 15,00 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

Selectarea dosarelor se face in perioada 28-29.12.2017 si afisarea rezultatelor cu  ״Admis״ si “ Respins”.

Condiţii specifice pentru postul de ingrijitor bolnavi la domiciliu:

  • studii generale dovedite cu adeverință sau certificat de absolvire, după caz;
  • candidații să dețină atestat/certificat de calificare în ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor bolnavi la domiciliu sau îngrijitor la domiciliu sau sa aiba minim 3 ani vechime in functia de ingrijitor bolnavi la domiciliu.

 

Condiţii specifice pentru postul de psiholog:

  • studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul psihologiei
  • atestat de psiholog cu drept de libera practica
  • membru in colegiul psihologilor din Romania
  • vechime in specialitatea studiilor min 1 an.

 

 

            Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Municipiului Gherla  si la telefonul 0264241926, interior 106.

 

Înapoi la concursuri