27 octombrie

Rezultatele probei scrise şi a celei de interviu a concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie de consilier grad profesional superior si consilier grad profesional principal in cadrul Compartimentului Dosare Profesionale, raportari stat

     R O M Â N I A                                                                                                                        Data afisarii: 27.10.2017

      JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                   Ora afisarii: 12.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 12354/27.10.2017 

 

            A N U N Ţ

 

                                                           

           

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului pentru ocuparea a doua functii publice de executie de consilier grad profesional superior si consilier grad profesional principal in cadrul Compartimentului Dosare Profesionale, raportari statistice al Serviciului Resurse Umane Normare Organizare Salarizare, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

Consilier grad profesional SUPERIOR

1.

LEGIAN IOANA VERONICA

77.00

100

177.00

ADMIS

2.

COSTE SIMONA ANGELA

56.17

100

156.17

RESPINS

Consilier grad profesional PRINCIPAL

1.

HRUBAN STEFANA

63.67

100

163.67

ADMIS

 

NOTA

-     Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisare.

            Secretar :   - RUSU ERIKA DELIA                           _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la concursuri