10 octombrie

Rezultatele concursului, proba scrisă, organizat in data de 10.10.2017, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie de consilier debutant in cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

R O M Â N I A                                                                                                afisat azi

JUDEŢUL CLUJ                                                                                        data: 10.10.2017

PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA                                      ora : 15:25

NR. 11492/10.10.2017 

 

A N U N T

 

 

       In urma desfasurarii probei scrise a concursului organizat in data de 10.10.2017, pentru ocuparea a 2 functii publice de executie de consilier debutant in cadrul Compartimentului Agricol al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla comisia de concurs  a stabilit urmatoarele rezultate:

 

Nr. Crt

Numele si prenumele

PUNCTAJ

OBSERVATII

 

Functiile publice- Consilier , Grad profesional debutant

1

OLTEAN IONUTA ANICA

81.00

ADMIS

 

2

MOISAN GAVRIL

66.00

ADMIS

 

3

BAGACEAN ANDREEA VALENTINA

65.00

ADMIS

 

4

POP GABRIELA

51.00

ADMIS

 

5

MARGINEAN LOREDANA MARIA

30.00

RESPINS

 

6

VAIDA OANA ANDREEA

17.00

RESPINS

 

 

Nota :

-     Persoanele care au obtinut un punctaj de 50 puncte pot participa la proba de interviu care se va sustine in data de 12.10.2017 ora 13 :00 la sediul Primariei Municipiului Gherla ;

-    Evantualele contestatii se pot depune  la Primaria Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului

 

 

                        Secretar,

             RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la concursuri