29 septembrie

Concurs de recrutare, in data de 25.10.2017, pentru ocuparea functiilor publice de executie in cadrul Compartimentului Dosare profesionale, raportari statistice

ANUNT

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs de recrutare, in data de 25.10.2017, ora 10.00 pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie in cadrul Compartimentului Dosare profesionale, raportari statistice:

  • 1 post de consilier clasa I grad profesional principal ID post 449739
  • 1 post de consilier clasa I grad profesional superior ID post 449738.

Conditii de participare la concursul de recrutare:

Conditiile generale prevazute de art.54  din Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.

 pentru postul de consilier clasa I grad profesional principal ;

 

Conditii specifice pentru postul de consilier clasa I grad profesional principal:

  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime in  specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani.

 

Conditii specifice pentru postul de consilier clasa I grad profesional superior:

  • studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
  • Vechime in  specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani.

Dosarele se vor depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 20  zile de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial.

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

 

BIBLIOGRAFIA pentru functia publica de executie de consilier  grad profesional principal:

1.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr.53/2003-Codul muncii

4. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

5. HG nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

 

BIBLIOGRAFIA pentru functia publica de executie de consilier  grad profesional superior:

1.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr.53/2003-Codul muncii

4. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

5. Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

6. HG nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

 

În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu actele prevazute de art. 49 din HG nr. 611/2008.

 

Înapoi la concursuri