16 februarie

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de conducere de sef birou Administrarea domeniului public si privat al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Primaria Municipiului Gherla organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii publice de conducere de sef birou Administrarea domeniului public si privat  al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

Conditii de participare la concursul de recrutare:

Conditiile generale prevazute de art.54  din Legea nr.188/1999 cu modificarile si completarile ulterioare;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru functia publica de conducere de  sef birou Biroului Administrarea domeniului public si privat:

  • Studii universitare  de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul geodezie, cadastru.
  • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -2 an.

a)  Depunerea dosarelor de inscriere se va face pina in ziua de  13.03.2017, ora 15,30 la Primaria Municipiului Gherla, Serviciul  Resurse Umane , salarizare, camera 36;

b)  Selectarea dosarelor se va face in perioada 14-16.03.2017 si afisarea rezultatelor cu  ״  Admis״ si ״ Respins ״ ;

 c) Proba scrisa va avea loc la data de  21.03.2017 , orele 10,00  la sediul primariei;

 d) Interviul se va desfasura la data de 23.03.2017 , orele 13,00 la sediul primariei;

 e) Afisarea rezultatelor se va face in  data de 23.03.2017, orele 15,00.

 

Relatii suplimentare despre  continutul dosarului si bibliografie se pot obtine de la sediul institutiei sau la telefon 0264241926 (int.106).Persoana de contact: Necula Ileana – Serviciul  Resurse Umane.”

 

 

Înapoi la concursuri