15 octombrie

Rezultatele concursului organizat in data de 11-15.10.2018 pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitori curatenie si portar-paznic in cadrul Serviciului Administrativ-Gospodaresc

R O M Â N I A                                                                           DATA afisarii 15.10.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                       ORA afisarii  14.00

      PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 13927/15.10.2018

         

  A N U N Ţ

                                                                   

 

În urma desfăşurării probei scrise şi a celei de interviu a concursului organizat in data de 11-15.10.2018 pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitori curatenie si portar-paznic in cadrul Serviciului Administrativ-Gospodaresc, rezultatele finale sunt:

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Punctaj la

Scris

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat concurs

PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR CURATENIE

1

IOSIF LENUTA

55.00

85.00

70.00

ADMIS

PENTRU POSTUL SE PORTAR-PAZNIC

1

BOCA GRIGORE

52.66

55.00

53.83

ADMIS

 

Eventualele contestatii se pot depune la sediul Primariei Municipiului Gherla, in termen de 24 de ore de la afisarea prezentului.

 

 

 

 

            Secretar :   - RUSU ERIKA DELIA               _______________________

 

Înapoi la concursuri