5 octombrie

SELECTIA DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU PARTICIPAREA LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT IN DATA DE  12.10.2018  PENTRU OCUPAREA A 2  POSTURI DE  INGRIJITORI BOLNAVI LA DOMICILIU

R O M Â N I A                                                                         afisat azi: 05.10.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                             ora: 14:00

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr. 13477/05.10.2018    

 

 

LISTA

CU OCAZIA DESFASURARII SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU PARTICIPAREA LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT IN DATA DE  12.10.2018  PENTRU OCUPAREA A 2  POSTURI DE  INGRIJITORI BOLNAVI LA DOMICILIU IN CADRUL  CENTRULUI  DE INGRIJIRI LA DOMICILIU  GHERLA ;

 

 Comisia de concurs constituita numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla nr           1004/03.10.2018 a procedat la verificarea dosarelor  depuse constatand urmatoarele :

 

Au fost depuse un numar de 4 dosare :

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii/ conditia admiterii

1

CHIFOR DANIELA-FLORINA

ADMIS

 ----------------------------

2

FODOR SUSANA

ADMIS

 ---------------------------

3

MARIAN LUCIA

ADMIS

 

4

RITI ALINA-CORNELIA

ADMIS

 ---------------------------

 

Secretar,

RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la concursuri