4 octombrie

SELECTIA DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU PARTICIPAREA LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT IN DATA DE  11.10.2018  PENTRU OCUPAREA A 2  POSTURI DE  INGRIJITOR CURATENIE SI PORTAR-

R O M Â N I A                                                                         afisat azi: 04.10.2018

      JUDEŢUL CLUJ                                                                             ora: 15:00

     PRIMARIA MUNICIPIULUI GHERLA

      Nr.13422/04.10.2018

 

 

LISTA

CU OCAZIA DESFASURARII SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU PARTICIPAREA LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT IN DATA DE  11.10.2018  PENTRU OCUPAREA A 2  POSTURI DE  INGRIJITOR CURATENIE SI PORTAR-PAZNIC IN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV GOSPODARESC;

 

 Comisia de concurs constituita numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Gherla nr  1005/03.10.2018 a procedat la verificarea dosarelor  depuse constatand urmatoarele :

 

Au fost depuse un numar de 5  dosare :

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

ADMIS/ RESPINS

Motivul respingerii/ conditia admiterii

PENTRU POSTUL DE INGRIJITOR CURATENIE

1

HATFALUDI MARIA-LILIANA

ADMIS

---------------------

2

IOSIF LENUTA

ADMIS

---------------------

3

VINCZE ERZSI

ADMIS

---------------------

PENTRU POSTUL DE PORTAR-PAZNIC

1

BARA PETRU

ADMIS

---------------------

2

BOCA GRIGORE

ADMIS

---------------------

 

 

Secretar,

 

RUSU ERIKA DELIA

Înapoi la concursuri